نامه الکترونیک چاپ PDF


اعضای هیات علمی همایش مدیریت بحران درخطوط لوله و تاسیسات

مهندس سیدمحمود کثیریها

رئیس انجمن خوردگی ایران


دکتر فتح الله شمسایی

دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل

دانشگاه دفاع عالی ملی

مدرس دانشگاه


دکتر سیدمحمد اعرابی

دکتری مدیریت بازرگانی

گرایش مدیریت رفتار سازمان

مهدی پیرسیاوش

کارشناس ارشد مکانیک خطوط لوله

شرکت انتقال گاز

مهندس محمدرضا کمالی

کارشناس ارشد محیط زیست

متخصص آمایش و محیط زیست

رئیس هیات فنی استانداردهای ایمنی و محیط زیست صنعتی ایران

مهندس پوریا ذاکر صفایی

کارشناس ارشدخوردگی وحفاظت از مواد

دانشکده فنی دانشگاه تهران


دکتر سیدمهدی زهرایی

متخصص مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

فوق دکتراي تحقيقاتي سازه مرکز تحقيقات ملي کانادا

مهندس عبدالوهاب آداب آوازه

ریاست انجمن جوش و ازمایش های غیرمخرب ایران

دکتر سعیدپورمهدیان

دکتری مهندسی پلیمریزاسیون

دانشگاه مونترال کانادا

ریاست پژوهشکده صنایع رنگ

دکترسعیدباستانی

دکتری مهندسی پلیمرصنایع رنگ

معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده رنگ

دکتر زهرا رنجبر

دکتری مهندسی پلیمر صنایع رنگ

مدیرگروه پژوهشی پوشش های سطحی خوردگی

دکترمحمدابراهیم علیا

مهندس شیمی

دانشگاه هاوت آلزس فرانسه

عضو هیات علمی پژوهشگاه علولم و فناوری رنگ


دکتر سید علی حسینی

متخصص GIS و مدیریت بحران

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران


دکتر سعید زنگنه شهرکی

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

متخصص آمایش

مدرس دانشگاه مالک اشتر


دکترخشایاربدیعی

فوق دکتری مهندسی شیمی

دانشگاه وکشوسوئد

عضو هيأت علمي (استاديار) پژوهشكده صنايع رنگ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دکتر نیازمحمد محمودی

دکتری مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

دکتر نعمت حسنی

دکترای مهندسی زلزله-دانشگاه کوبه ژاپن

رئیس مرکز مطالعات بحران های طبیعی در صنعت وزارت نیرو


دکتر سیدمحمد حسینی

متخصص GISو مدیریت بحران

دکترای جغرافیا و ژئوپلتیک دانشگاه تهران


دکترفرهادعامری شهرابی

دکتری مهندسی پلیمر صنایع رنگ

سرپرست گروه پژوهشی فیزیک رنگ

دکترسوسن رسولی

دکتری شیمی تجزیه

دانشگاه لیموژفرانسه

مدیرگروه نانوفناوری

دکترعلی جان نثاری

دکتری مهندسی پلیمر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیرگروه پژوهشی رزین و افزودنیها

 

مهندس امیدمعرفیان فرد

مدیر آموزش HSE و ارزیابی عملکردمجتمع گاز پارس جنوبی

مدیریت بخش پسماند، مدیر کمیته فنی HSE بخش ابزار و تجهیزات

 


دکتر جعفر روزگار

دکتری مکانیک

دانشگاه تربیت مدرس

بیش از ده سال سابقه در طراحی اتصالات انعطاف پذیر در خطوط لوله


مهندس فریبا شاه محمدی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

رئیس جمعیت هلال احمرشمیرانات

دکتر احمداسفندیاری

متخصص مدیریت بحران و ریسک

رئیس اسبق سازمان امداد و نجات


دکتر بهرام طاهری

متخصص ایمنی و سلامت

دکترای تخصصی محیط زیست دانشگاه میشیگان

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر علی اصغر مرتضوی

دکترای مهندسی سازه دانشگاه شفیلد انگلستان

متخصص مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

دکتر امیر احمد شجاعی

متخصص مدیریت بحران و ریسک

دکترای حرفه ای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


دکتر محمد صافی

دکترای مهندسی سازه دانشگاه تهران

متخصص مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

 

امیر عبدالله پور ماکوئی

متخصص مدیریت بحران و عوامل جوی

کارشناس ارشد و مشاور ارشد رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران


مهندس امین عرفانیان دانشور

متخصص مدیریت بحران و ریسک

کارشناس ارشد مهندسی زلزله و مدیریت بحران دانشگاه یوسی ال لندن

دکتر ساسان عشقی

متخصص شریان های حیاتی

دکترای مهندسی سازه دانشگاه بریستول انگلستان

استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مهندس امیر قاسمی

متخصص بازرسی جوش

کارشناسی ارشد مواد و متالوژی

دکتر مصطفی زمانیان

دکترای رشته خاک(ژئوتکنیک)

عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر عبدالحسین نیکجو

متخصص تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری

دکترای تخصصی مهندسی مکانیک

دکتر سعید گیوه چی

دکتری و استادیار مدیریت سوانح و مدیریت HSE.دانشگاه تهران

دکتر حسینی

دکترای شکل دهی فلزات

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینیدکتر حسین رزاقی زاده

متخصص محیط زیست

دکترای تخصصی عمران گرایش محیط زیست


 
 
 
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه ره اوران آفاق صنعت محفوظ می باشد.

طراحی و پشتیبانی توسط: طراحی وب اکسین