نامه الکترونیک چاپ PDF


اعضای کمیته اجرایی

فريبرز قاسمي
مسئول دبيرخانه و رئیس شورای سیاست گذاری
زيبا صمدي
کارشناس ارشد دبيرخانه همايش
عليرضا كيماسي
گرافیست

 
 
 
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه ره اوران آفاق صنعت محفوظ می باشد.

طراحی و پشتیبانی توسط: طراحی وب اکسین