نامه الکترونیک چاپ PDFضمن عرض تبریک به نویسندگان مقالات برگزیده، مقالات به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است:

مقالات برگزیده بخش شفاهی


ردیف نام نویسندگان عنوان مقاله
1 محمودرضاارشدی - بابک بهفروز- اعتمادی- ایزدی نیا Dynamic Stress analysis in a Gas Pipeline model with a bend (Elbow)
2 شهریار خسروخواه هوشمند كردن خطوط لوله با استفاده از فيبر نوري و نقش آن در پيشگيري از بحران
3 یاسر رستمی آرین طراحی انتقال خطوط نفت سنگین و گازتکنولوژی هیدرات گازی
4 جواد روستائي- آرش نيري - ابوالفضل زرنگاريان تحليل پايداري مخازن نفتي روزميني مهار نشده در برابر بارگذاري انفجاري(مطالعه موردي مخزن نفتي در جنوب كشور)
5 حبیب اله سهامی- محمدحسین معصومی روش های حفاظت از زیرساخت های حیاتی در صنعت نفت و گاز و رائه راه کارهای کاهش آسیب پذیری مبتنی بر مدیریت ریسک
6 امیدرضا صفی یاری تشریح مدیریت بحران آفندی برای تلمبه­ خانه­ ها و خطوط انتقال نفت و فرآورده­ های نفتی در تعامل با سامانه پدافند غیرعامل
7 مجید طارمی - ابراهیم رضوي- محمد احسان مهربانی لزوم مقاومسازي تاسیسات مکانیکی در سازه هاي با اهمیت بالا و تاثیر آن در مدیریت بحران
8 آرش کمالی بحران خاموش، خوردگي هيدروژني در تاسيسات بالادستي پالايشگاه گاز ايلام، بحران خاموش
9 محمدرضا کمالی- حسين بختياري- پيام سلطان سنجري مسیریابی بهینه خطوط لوله و تأسیسات مبتنی بر ارزیابی چند معیاره مکانی و GIS
10 موسی محمودی صاحبی-کمیل مومنی

مقایشه اثرات جابجایی ناگهانی و تحت بارگزاری دینامیکی فزاینده گسل ها بر روی تنش های برشی و محوری خطوط لوله مدفون با استفاده از مدل اجزاء محدودمقالات برگزیده بخش پوستر


ردیف نام نویسندگان عنوان مقاله
1 حمید باقری رفع نشت از خطوط انتقال آب اصفهان و اثر آن در پیشگیری از بحران
2 مسعود باغبان هیدرولیک کاربردی جریان های غیر ماندگار ناشی از ضربه قوچ و کنترل آن در محافظت از خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ
3 نعمت حسنی مقاوم سازي خطوط آبرساني با بهره گيري از اتصالات مقاوم به زلزله چدني
4 سید مجتبی حسین پور کاشانی- محمدرضا صابرپور-پیمان کریمی- سعیدوحیدزاده بررسی آسیب‌پذیری خطوط انتقال گاز در نقاط تقاطع با گسل‌های فعال و ارائه راهکارهای مدیریت بحران
5 حسینعلی حیدری - فرشیدقنبری نقش و جایگاه واحدهای حراستی در مدیریت بحران
6 میرسعید صفی زاده، عباس حبیب اللهی اندازه گیري تنش پسماند لوله هاي جوشکاري شده انتقال جریان گاز به کمک تست غیرمخرب التراسونیک
7 میرسعید صفی زاده، عباس حبیب اللهی نقش تنش پسماند در گسیختگی زودرس لوله هاي انتقال جریان جوشکاري شده و روشهاي اندازهگیري غیر مخرب آن
8 فاطمه فرشته نژاد

عوامل جوي و محيطي و آثار آن در خطوط لوله

9 زهرا فکور- احد حسین نیا مشکلات علل خرابی و خوردگی شبکه های آب و فاضلاب
10 داود عزیزی انتخاب مسیر مناسب جغرافیایی خطوط لوله و تاثیر آن در پیشگیری از بحران
11 سید مهدی کاظم پور- فواد اروانی ارائه روشی نوین مبتنی بر حسگرهای زمینی بدون مراقبت به منظورحفاظت از خطوط انتقال نفت و گاز و بررسی نقش آن در مدیریت بحران های سه گانه خطوط انتقال
12 حمیدرضاکرمی- داریوش مولا نقش مواد کاهنده دراگ در کاهش پیامدهای ناشی از ماکزیمم فشار مجاز عملیاتی خط لوله
13 سعید گیوه چی- محمدقدمی یزدی مدیریت بحران و الزامات آن در خطوط لوله نفتی زیردریا (مطالعه موردی خطوط لوله زیردریایی خارگ گناوه)
14 فهیمه موسوی، مهدی کرباسیان- پژمان روحی استفاده از روش نوین DEA در تحلیل داده های ارزیابی ریسک شبکه های گاز رسانی به منظور ایجاد رویکرد پیشگیرانه در مدیریت بحران
15 کمیل مومنی- وطنی اسکوئی بررسی اثرات فشار سیالات درون لوله های مدفون بر روی تنشها و کرنشهای خاک و خطو ط لوله
16 سید مهدي میري، عباس افشار جانمایی بهینه حسگرها در شبکه آب شهري به منظور تشخیص آلودگیهاي عمدي
17 سید مهدي میري، عباس افشار مکانیابی بهینه ایستگاههاي پایش در شبکههاي توزیع آب شهري با لحاظ کردن اثر بوسترها

 
 
 
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه ره اوران آفاق صنعت محفوظ می باشد.

طراحی و پشتیبانی توسط: طراحی وب اکسین